Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Hadis-i Serifler’ Category

Reklamlar

Read Full Post »

“Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;” (Rahman 37)

“Sonra da gök bir yarıldı mı yani kıyamet kopmaya başlayıp gök dürülmek üzere çatladığı çatlayıp da bir gül olduğu, kıpkırmızı bir gül gibi kızarmış bir halde yağ gibi eridiği zaman.. şartiyyedir, cevabı mahzuftur. Yani şimdi tafsilatını anlayamayacağınız, beyana sığmaz ne dehşetler, ne inkılablar olacaktır.” (Elmalı Tefsiri Rahman, 37)

Bu görüntülerin Kur’an-ı Azimüşşan’ın Rahman suresi 37. ayetindeki ifadelere mutabık düşmesi; Kur’an’ın ALLAH (c.c.)’ın kelamı ve Hz.Muhammed (a.s.m)’ın en büyük mucizesi olduğunun apaçık bir delilidir.

Ezcümle, bu hadiseye iki cihetle bakılabilir :

Ya 1400 yıl evvel Hz.Muhammed (a.s.m)’ın büyük bir teleskopu vardı. Onunla baktı gördü ve bu parçalanmayı kırmızı güle benzeterek söyledi. Ki görmese sarı gül, yeşil elma veya başka şeylere benzeterek söyleyebilirdi.

Velev bu yarılma ve çatlama geçmişte değil de asrımızda olmuş olsa bile, kendinden 1400 yıl sonra olacak bir hadiseyi bu kadar teferruatı ile tarif etmek yine O zat (a.s.m)’ın bir mucizesidir.

Not: Görüntüdeki fotoğraflar Amerikan Uzay Araştırma Merkezi NASA’dan alınmıştır. NASA’nın son teknoloji ile yapılmış olan teleskoplarıyla Samanyolu sisteminden sonra evrenden elde etmiş olduğu görüntülerdir.

Read Full Post »

Read Full Post »

*Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler*

Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) ile birlikte iki rek`at öğleden evvel, iki rek`at sonra, keza iki rek`at cum`adan sonra, iki rek`at akşamdan sonra, iki rek`at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi.

HadisNo : 2930

Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sünnette gelen oniki rek`ate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Bu oniki rek`atin: Dördü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi yatsıdan sonra, ikisi de sabahtan önce.”

HadisNo : 2931

Ravi : Aişe
Hadis : İki namaz var ki, Resulullah (sav) bunları ne gizli ne de aleni olarak seferde ve hazerde hiç terketmedi: Sabahtan önce iki rek`at, ikindiden sonra iki rek`at.

HadisNo : 2932

(daha&helliip;)

Read Full Post »