Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Kur’ an-i Kerim’ Category

“Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;” (Rahman 37)

“Sonra da gök bir yarıldı mı yani kıyamet kopmaya başlayıp gök dürülmek üzere çatladığı çatlayıp da bir gül olduğu, kıpkırmızı bir gül gibi kızarmış bir halde yağ gibi eridiği zaman.. şartiyyedir, cevabı mahzuftur. Yani şimdi tafsilatını anlayamayacağınız, beyana sığmaz ne dehşetler, ne inkılablar olacaktır.” (Elmalı Tefsiri Rahman, 37)

Bu görüntülerin Kur’an-ı Azimüşşan’ın Rahman suresi 37. ayetindeki ifadelere mutabık düşmesi; Kur’an’ın ALLAH (c.c.)’ın kelamı ve Hz.Muhammed (a.s.m)’ın en büyük mucizesi olduğunun apaçık bir delilidir.

Ezcümle, bu hadiseye iki cihetle bakılabilir :

Ya 1400 yıl evvel Hz.Muhammed (a.s.m)’ın büyük bir teleskopu vardı. Onunla baktı gördü ve bu parçalanmayı kırmızı güle benzeterek söyledi. Ki görmese sarı gül, yeşil elma veya başka şeylere benzeterek söyleyebilirdi.

Velev bu yarılma ve çatlama geçmişte değil de asrımızda olmuş olsa bile, kendinden 1400 yıl sonra olacak bir hadiseyi bu kadar teferruatı ile tarif etmek yine O zat (a.s.m)’ın bir mucizesidir.

Not: Görüntüdeki fotoğraflar Amerikan Uzay Araştırma Merkezi NASA’dan alınmıştır. NASA’nın son teknoloji ile yapılmış olan teleskoplarıyla Samanyolu sisteminden sonra evrenden elde etmiş olduğu görüntülerdir.

Reklamlar

Read Full Post »

Esad Cosan Hocaefendi’nin Malezya’dan telefon vasıtasıyla Akra FM’e yaptığı Tefsir Sohbeti (29.02.2000)
Bakara: 136-138

Read Full Post »

Mekke’de inmiştir. 7 ayettir

Bismillahirrahmanirrahim
1. Bismillahirrahmanirrahim
2. Hamd o alemlerin Rabbi,
3. O Rahman, Rahim,
4. O din gününün maliki Allah’ın!
5. -Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
6. Hidayet eyle bizi doğru yola!
7. O kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların!

Read Full Post »