Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Dua Zamanı’ Category

Reklamlar

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

2003 yılında, Mekkede arafatda yapılan ve yapıldığı esnada tüm herkesi gözyaşı seline boğan dua

Read Full Post »

Allahu Akbar
Allah is Great
(said four times)

Ashhadu an la ilaha illa Allah
I bear witness that there is no god except the One God (Allah).
(said two times)

Ashadu anna Muhammadan Rasool Allah
I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah.
(said two times)

Hayya ‘ala-s-Salah
Hurry to the prayer (Rise up for prayer)
(said two times)

Hayya ‘ala-l-Falah
Hurry to success (Rise up for Salvation)
(said two times)

Allahu Akbar
Allah is Great
[said two times]

La ilaha illa Allah
There is no god except the One God (Allah)

Read Full Post »

RESUL-İ EKREM’İN (A.S.M.) küçük torunu Hz. Hüseyin’in (r.a.) oğlu, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın (r.a.) torunu olan; hayatını Rabbine hakkıyla kul olma esası üzere kurmasına mukabil ümmet tarafından ‘es-Seccâd,’ yani çok secde eden lakâbıyla anılan, ‘âbidlerin süsü’ İmam Zeynelâbidîn’in rivayetine göre, Cevşenü’l-Kebîr, Hz. Peygamber’e bir gazve esnasında Cebrail’in getirdiği kudsî bir münacattır. Cebrail, Peygamber’e Cevşen’i sunduğunda, “Zırhı çıkar, bunu al” demiştir.

Read Full Post »

Sonsuz cemal ve kemalin zaman ve mekânın yokluğunda gizli güzelliğin; sonsuz gözükme meyli, ilâhî “kün” âvâzını netice verdi. Öyle bir sadâ koptu ki, milyarlarca yıl sonrasına yansımaları “Büyük Patlama” diye adlandırıldı. Kabına sığmayan sonsuz güzelliğin vahdette “kün” ile ifadesi, kesrette “kâinat” oldu.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »